Zwroty | włoski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują