Zwroty | węgierski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Továbbá...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
A ....ajánlásával ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
X nevében írok Önnek ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Tudna ajánlani ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
El tudná nekem küldeni a ...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Kérem, hogy sürgősen ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Hálásak lennék, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Előre is megköszönve segítségét...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Várom, hogy megbeszéljük
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Értékeljük az Önök üzletét
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Várom a mihamarabbi válaszát
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują