Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
敬具
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują