Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują