Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują