Zwroty | hiszpański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują