Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują