Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują