Zwroty | czeski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Vážený pane/Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
Naším záměrem je, aby...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują