Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
敬具
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują