Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

代表取締役社長 ・・・・様
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
拝啓
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
拝啓
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
関係者各位
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
拝啓
・・・・様
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
拝啓
・・・・様
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
佐藤愛子様
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
佐藤愛子様
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
佐藤太郎様
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
佐藤太郎様
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
一同に変わって・・・
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
先日の・・・の件ですが、
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・にさらに付け加えますと、
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
・・・についてお伺いします。
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
・・・に代わって連絡しております。
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

・・・・していただけないでしょうか。
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・していただけると大変ありがたいです。
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただければ幸いです。
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
・・・・していただけますか?
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
是非・・・・を購入したいと思います。
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・は可能でしょうか。
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・を紹介していただけますか。
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
・・・・をお送りください。
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
至急・・・・してください。
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
・・・・していただけませんでしょうか。
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
・・・・することを目的としております。
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
大変申し訳ございませんが・・・・
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
お取り引きを開始させていただきたく思います。
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
お力添えいただきありがとうございます。
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
さらに情報が必要な場合は・・・・
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
ありがとうございました。
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
お返事を楽しみにしています。
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
敬具
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
敬具
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
敬白
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
どうぞよろしくお願いします。
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
どうぞよろしくお願いします。
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują