Zwroty | włoski - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują