Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują