Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują