Zwroty | polski - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
Szanowny Panie Prezydencie,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
Drogi Tomaszu,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
W nawiązaniu do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
Nawiązując do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
Chciałbym zapytać, czy...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
Proszę o pilne...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
Z przykrością informujemy, że...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
Z góry dziękuję...
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
Doceniamy Państwa pracę.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
Z poważaniem,
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
Pozdrawiam,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują