Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują