Zwroty | koreański - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
관계자분께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
친애하는 김철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 최수정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
친애하는 김미나님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 신수경님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
반가운 김미경님,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
반가운 철호씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
....에 대해 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
....을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
....을 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
...을 추천해주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
...을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
신속히 ...을 하십시오.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
더 많은 정보를 원하시면...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
... 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
... 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
... 올림,
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
... 가,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują