Zwroty | japoński - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
代表取締役社長 ・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
一同に変わって・・・
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
先日の・・・の件ですが、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
・・・・していただけますか?
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
・・・・は可能でしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
・・・・を紹介していただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
ありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
お返事を楽しみにしています。
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
敬白
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują