Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Distinguido Sr. Presidente:
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Distinguido Señor:
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Querido Juan:
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nos dirigimos a usted en referencia a...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Le escribimos en referencia a...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Con relación a...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En referencia a...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escribo para pedir información sobre...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Le escribo en nombre de...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

¿Sería posible...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
¿Tendría la amabilidad de...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Me complacería mucho si...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Le agradecería enormemente si pudiera...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Estamos interesados en obtener/recibir...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Me atrevo a preguntarle si...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría recomendarme...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Se le insta urgentemente a...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Estaríamos muy agradecidos si...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
¿Cuál es la lista actual de precios de...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Es nuestra intención...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informarle que...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecemos de antemano...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Si requiere más información no dude en contactarme.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de trabajar juntos.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Gracias por su ayuda en este asunto.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Me complace la idea de discutir esto con usted.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Si requiere más información...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Apreciamos hacer negocios con usted.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Espero tener noticias de usted pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Se despide cordialmente,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atentamente,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respetuosamente,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Saludos,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Saludos,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują