Zwroty | szwedzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till er angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σχετικά με...
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Αναφορικά με...
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Θα ήταν δυνατόν...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formalna prośba, uprzejmie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber er omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formalne, uprzejme
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formalne, uprzejme
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om ni behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formalne, bezpośrednie
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mniej formalne, uprzejme
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
θερμοί χαιρετισμοί,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Χαιρετισμοί,
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują