Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Αγαπητέ κύριε,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητή κυρία,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Σας γράφουμε σχετικά με...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σχετικά με...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Αναφορικά με...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Θα ήταν δυνατόν...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Η πρόθεσή μας είναι να...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Μετά τιμής,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Με εκτίμηση,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
θερμοί χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują