Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Αγαπητέ κύριε,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητή κυρία,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Αγαπητέ Ιωάννη,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Σας γράφουμε σχετικά με...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σας γράφουμε αναφορικά με...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Σχετικά με...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Αναφορικά με...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Θα ήταν δυνατόν...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Σας ζητείται επειγόντως να...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Η πρόθεσή μας είναι να...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Μετά τιμής,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Με εκτίμηση,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
θερμοί χαιρετισμοί,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Χαιρετισμοί,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują