Zwroty | turecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
İlgili şahsa / makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Sayın Nihal Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Turgan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Sevgili Ali,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
... adına yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
Üzgünüz ki ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Saygılarımızla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Saygılarımla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Saygılar,
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
Saygılarımla,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują