Zwroty | niemiecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują