Zwroty | japoński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
代表取締役社長 ・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
一同に変わって・・・
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
先日の・・・の件ですが、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
・・・・していただけますか?
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
・・・・は可能でしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
・・・・を紹介していただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
ありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
お返事を楽しみにしています。
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
敬白
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują