Zwroty | grecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Αγαπητέ κύριε,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Αγαπητή κυρία,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
Σχετικά με...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
Αναφορικά με...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Θα ήταν δυνατόν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Μετά τιμής,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Με εκτίμηση,
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
θερμοί χαιρετισμοί,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
Χαιρετισμοί,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują