Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują