Zwroty | czeski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Vážený pane/Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
Naším záměrem je, aby...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują