Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują