Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Arvoisa Herra Presidentti,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Hyvä Herra,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä Rouva,
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä vastaanottaja,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Hyvä John Smith,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hyvä John,
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Kirjoitamme teille koskien...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Kirjoitamme teille liittyen...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Koskien...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Viitaten...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kirjoitan tiedustellakseni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Olisikohan mahdollista...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Olisitteko ystävällisiä ja...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Haluan kysyä voisiko...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Voisitteko suositella...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
Pyydämme teitä välittömästi...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Olisimme kiitollisia jos...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Tavoitteemme on...
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
Kiittäen jo etukäteen...
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
Jos tarvitsette lisätietoja...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Arvostamme asiakkuuttanne.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Kunnioittavasti,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Parhain terveisin,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Terveisin,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują