Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hyvä John,
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Koskien...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Viitaten...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Terveisin,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują