Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Arvoisa Herra Presidentti,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hyvä John,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Kirjoitamme teille koskien...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Koskien...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Viitaten...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Haluan kysyä voisiko...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Voisitteko suositella...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Tavoitteemme on...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Terveisin,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują