Zwroty | włoski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują