Zwroty | węgierski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Továbbá...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują