Zwroty | turecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili şahsa / makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Sevgili Ali,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
... adına yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ki ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Saygılarımızla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Saygılarımla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Saygılar,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Saygılarımla,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują