Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują