Zwroty | japoński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
代表取締役社長 ・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
佐藤愛子様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
一同に変わって・・・
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
先日の・・・の件ですが、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・していただけますか?
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
・・・・を紹介していただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
ありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみにしています。
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
敬白
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
どうぞよろしくお願いします。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują