Zwroty | hiszpański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują