Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują