Zwroty | fiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Hyvä John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Koskien...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
Viitaten...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują