Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują