Zwroty | włoski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kære Hr. Direktør,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Kære Hr.,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Fru,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Hr./Fru,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Kære Hr./Fru.,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Til hvem det vedkommer,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kære Hr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kære Fru. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kære Frk. Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kære Fr. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kære John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kære John,
Gentile Mario,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver til jer angående...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i forbindelse med...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
I fortsættelse af...
In riferimento a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I henhold til...
Per quanto concerne...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jeg skriver for at forhøre mig om...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jeg skriver til dig på vegne af...
La contatto per conto di...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vil du have noget imod at...
Le dispiacerebbe...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Kunne du være så venlig at...
La contatto per sapere se può...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Le sarei veramente grata/o se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Vil du være så venlig at sende mig...
Potrebbe inviarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formalna prośba, uprzejmie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi trovo a chiederLe di...
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du anbefale...
Potrebbe raccomadarmi...
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du venligst sende mig...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formalna prośba, bezpośrednio
Du er snarest anmodet til at...
La invitiamo caldamente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi vil være taknemmelig hvis...
Le saremmo grati se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Det er vores hensigt at...
È nostra intenzione...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Dopo attenta considerazione...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formalne, bardzo uprzejme
Tak på forhånd...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formalne, bardzo uprzejme
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formalne, bardzo uprzejme
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formalne, uprzejme
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formalne, uprzejme
Tak for din hjælp med dette anliggende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formalne, bezpośrednie
Hvis du ønsker mere information...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formalne, bezpośrednie
Vi sætter pris på jeres forretning.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formalne, bezpośrednie
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Spero di sentirLa presto.
Mniej formalne, uprzejme
Med venlig hilsen
In fede,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med venlig hilsen
Cordiali saluti
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med respekt,
Cordialmente,
Formalne, rzadziej używane
Med venlig hilsen
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Med venlig hilsen
Saluti
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują