Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kære Hr. Direktør,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Kære Hr.,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Fru,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Hr./Fru,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Kære Hr./Fru.,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Til hvem det vedkommer,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kære Hr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kære Fru. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kære Frk. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kære Fr. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kære John Smith,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kære John,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver til jer angående...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i forbindelse med...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
I fortsættelse af...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I henhold til...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jeg skriver til dig på vegne af...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vil du have noget imod at...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Kunne du være så venlig at...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Vil du være så venlig at sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du anbefale...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du venligst sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Du er snarest anmodet til at...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi vil være taknemmelig hvis...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Det er vores hensigt at...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Tak på forhånd...
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Hvis du ønsker mere information...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Vi sætter pris på jeres forretning.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med respekt,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Med venlig hilsen
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Med venlig hilsen
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują