Zwroty | koreański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Fru,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Hr./Fru,
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Kære Hr./Fru.,
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Til hvem det vedkommer,
관계자분께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kære Hr. Smith,
친애하는 김철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kære Fru. Smith,
친애하는 최수정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kære Frk. Smith,
친애하는 김미나님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kære Fr. Smith,
친애하는 신수경님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kære John Smith,
반가운 김미경님,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kære John,
반가운 철호씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver til jer angående...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i forbindelse med...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
I fortsættelse af...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I henhold til...
....에 대해 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jeg skriver til dig på vegne af...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vil du have noget imod at...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formalna prośba, niezobowiązująco
Kunne du være så venlig at...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Vil du være så venlig at sende mig...
....을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
....을 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du anbefale...
...을 추천해주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du venligst sende mig...
...을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Du er snarest anmodet til at...
신속히 ...을 하십시오.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi vil være taknemmelig hvis...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Det er vores hensigt at...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Tak på forhånd...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formalne, uprzejme
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formalne, uprzejme
Tak for din hjælp med dette anliggende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formalne, bezpośrednie
Hvis du ønsker mere information...
더 많은 정보를 원하시면...
Formalne, bezpośrednie
Vi sætter pris på jeres forretning.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mniej formalne, uprzejme
Med venlig hilsen
... 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med venlig hilsen
... 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med respekt,
... 올림,
Formalne, rzadziej używane
Med venlig hilsen
... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Med venlig hilsen
... 가,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują