Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Fru,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Hr./Fru,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Kære John,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver til jer angående...
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i forbindelse med...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
I fortsættelse af...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I henhold til...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vil du have noget imod at...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Kunne du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Vil du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
Kan du venligst sende mig...
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
Du er snarest anmodet til at...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi vil være taknemmelig hvis...
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Det er vores hensigt at...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
Hvis du ønsker mere information...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
Vi sætter pris på jeres forretning.
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med respekt,
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Med venlig hilsen
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują