Zwroty | portugalski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Vážený pane prezidente,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane/Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Milý Johne,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Obracíme se na vás ohledně...
Escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Píšeme vám ve spojitosti s...
Escrevemos em atenção a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
V návaznosti na...
Em relação à/ao ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
V návaznosti na...
Em atenção à/ao...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Píši vám, abych vás informoval o...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Píši Vám jménem...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Vaše společnost mi byla doporučena...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vadilo by Vám, kdyby...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
Máme zájem o získání/obdržení...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
Musím vás požádat, zda...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste doporučit...
O senhor poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formalna prośba, bezpośrednio
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Byli bychom vděční, kdyby...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Naším záměrem je, aby...
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Děkuji Vám předem...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
Těším se na možnou spolupráci.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
Pokud budete potřebovat více informací...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
Vážíme si vaší práce.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těším se na Vaší odpověď.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
S pozdravem,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Se srdečným pozdravem,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
S úctou,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Se srdečným pozdravem,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
S pozdravem, / Zdravím,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują