Zwroty | koreański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formalne, uprzejme
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formalne, uprzejme
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formalne, uprzejme
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formalne, uprzejme
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formalne, bezpośrednie
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formalne, bezpośrednie
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mniej formalne, uprzejme
S pozdravem,
... 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
S úctou,
... 올림,
Formalne, rzadziej używane
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują