Zwroty | francuski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Vážený pane prezidente,
Monsieur le président,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Vážený pane,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane/Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Milý Johne,
Cher Benjamin,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Obracíme se na vás ohledně...
Nous vous écrivons concernant...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
V návaznosti na...
Suite à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
V návaznosti na...
En référence à...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Píši vám, abych vás informoval o...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Píši Vám jménem...
Je vous écris de la part de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Vaše společnost mi byla doporučena...
Votre société fut recommandée par...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vadilo by Vám, kdyby...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Je vous saurai gré de...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formalna prośba, uprzejmie
Máme zájem o získání/obdržení...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formalna prośba, uprzejmie
Musím vás požádat, zda...
Je me permets de vous demander si...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste doporučit...
Pourriez-vous recommander...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formalna prośba, bezpośrednio
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Nous vous prions de...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Byli bychom vděční, kdyby...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Naším záměrem je, aby...
Notre intention est de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Je nám líto vás informovat, že...
Nous regrettons de vous informer que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formalne, bardzo uprzejme
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Děkuji Vám předem...
En vous remerciant par avance...
Formalne, bardzo uprzejme
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formalne, bardzo uprzejme
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formalne, uprzejme
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formalne, uprzejme
Těším se na možnou spolupráci.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formalne, uprzejme
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Merci pour votre aide.
Formalne, uprzejme
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formalne, bezpośrednie
Pokud budete potřebovat více informací...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formalne, bezpośrednie
Vážíme si vaší práce.
Merci de votre confiance.
Formalne, bezpośrednie
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těším se na Vaší odpověď.
Dans l'attente de votre réponse.
Mniej formalne, uprzejme
S pozdravem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Se srdečným pozdravem,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
S úctou,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formalne, rzadziej używane
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
S pozdravem, / Zdravím,
Cordialement,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują