Zwroty | duński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Kære Fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane/Vážená paní,
Kære Hr./Fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Milý Johne,
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til jer angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i forbindelse med...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
V návaznosti na...
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vadilo by Vám, kdyby...
Vil du have noget imod at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Kunne du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kan du venligst sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du er snarest anmodet til at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Naším záměrem je, aby...
Det er vores hensigt at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Je nám líto vás informovat, že...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formalne, bardzo uprzejme
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formalne, uprzejme
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formalne, uprzejme
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formalne, uprzejme
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du ønsker mere information...
Formalne, bezpośrednie
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formalne, bezpośrednie
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
S úctou,
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują