Zwroty | turecki - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
İlgili şahsa / makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Sayın Nihal Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Ahmet Turgan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Sevgili Ali,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
... adına yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Üzgünüz ki ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Saygılarımızla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Saygılarımla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Saygılar,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Saygılarımla,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują